Náprava pohybového aparátu - chiropraxe + Dornova metoda + TCM

undefined

 Dornova metoda spojená s chiropraxi je manuální terapie, která dokáže obratle a klouby vrátit do jejich původní přirozené polohy. Po vrácení kloubů a obratlů do původní polohy lze cítit okamžitou úlevu.

 

 
 

Počet aplikací Dornovy metody pro dosažení požadovaného stavu je individuální, již po dvou ošetřeních se může dostavit úleva. V těžkých případech se však požadovaný efekt může dostavit až za několik týdnů. K tomu, aby byly účinky trvalé, je nutné odstranit nesprávné pohybové návyky.

 • Netradiční náhled na příčiny některých nemocí

  Léčitelé, kteří používali manuálních technik – (masáže, „napravovači“ kostí, atd.) – věděli vždycky, že mnoho nemocí přímo souvisí se stavem páteře.

  Mnoho z nás má už od dětství, či dokonce od narození  posunuté kosti. To se ukazuje na rozdílech mezi pravou a levou stranou, např. rozdílná délka dolních končetin, sanicích, zuby nemají dost místa nebo rostou přes sebe atd. Každé upřednostňování jedné ze stran těla (praváci-leváci)vede k ochabnutí druhé strany,nebo chcete-li například svalstvo vyloženého praváka se mnohem více napíná na pravé horní části těla než na její levé straně.Přispívá k tomu taky spoustu návyků.Například nošení kabelky na jednom rameni,pohled na počítač,který není přesně ve středu atd.Pokud se chováme vyloženě jednostranně ubližujeme si.Tato posunutí se vytvářela celá léta, kořeny nervů, které vystupují z páteře byly přiskřípnuty, svaly kolem reagují a stáhnou se, stabilizují tento stav a to vše vede k nejrůznějším onemocněním – příčiny se pak hledají jinde a „léčí“ se… Každý z nás snad zná ten pocit znecitlivění či mravenčení v rukou nebo nohou, pocit slabosti ve svalech; příčinou je přiskřípnutý nerv. Tato porucha funkce nervu se může vyskytnout kdekoliv v těle, kde se posunuly kosti.

  Nervy potřebují pro správné fungování bezvadný kostní aparát! Kostra či kostní stavba jsou denně zatěžovány, začátek můžeme hledat už v těle matky.Z dalšímu vybočení kyčelních kloubu může dojít těsne po porodu,kdy uchopí dítě za nohy(ne vždy stejně) a plesknou dítě po hýždích. A tam lze také najít příčiny různých poruch a nemocí. Proto má páteř a pozice kostí v těle obrovský význam!

  Většinou začíná všechno posunutím-vysunutím kyčelního kloubu,což se projeví rozdílnou délkou spodních končetin.Z toho se pak vyvine vybočení pánve,jedna strana křížové kosti se posune opředu a konečně se poruší celá stabilita páteře.V těch případech,kdy orthopedie vůbec nezjistí rozdíl v délce dolních končetin,řeší tuto situaci zvýšením podpadku,což má fatální následky,neboť tím se tento stav stabilizuje,ale neřeší příčinu a ta se projeví časem jako artróza v kloubu.Celý skelet je na sobě závislý,je jako stavebnice,posune-li se jedna část,ostatní na to reagují.Ztráta stability celé páteře vede k zvýšení napětí svalů až do hlavy.Důsledek jsou nejenom bolesti,ale také různé nemoci,poruchy funkcí orgánů,neboť nervy,které regulují lokální prokrvení,jsou přitlačeny a nemohou vykonávat svoji funkci
 •  


  Co je Dornova metoda a chiropraxe ?

  Dornovou metodou a chiropxí můžeme šetrně ošetřovat páteř a klouby a nesprávně stojící obratle uvádět do správné polohy tlakem palce,aniž bychom poškodili šlachy,vazy nebo svaly.Klouby, u nichž došlo  z různých důvodů k vysunutí kostí nebo zvětšení kloubní štěrbiny,jsou správně zasunuty a napraveny.Například po napravení kloubů na nohou budou nohy stejně dlouhé.Tímto způsobem můžou být odhaleny a léčeny takové potíže,jako je šikmý sklon pánve nebo skolióza.

  Každé ošetření začíná tím,že terapeut zkoumá délku dolních končetin.Stejnou délku dolních končetin má malé procento lidské populace (asi 5%!)Příčiny byly popsány v předchozí kapitole.Na rozdíl od některých lékařů se toto zjištění provádí v leže po předchozím uvolnění pánevních kloubů několika naučenými cviky.Máme jedinou vyjímku,kdy nelze napravit rozdílnou délku dolních končetin a to v případech,kdy došlo například v dětství nebo v mládí ke zloměnině nebo k jiné závažné nemoci.Ve všech ostatních případech lze dolní končetiny srovnat Dornovou metodou,která vlasně tímto převrací metody běžné orthopedie naruby,kde tato lékařská věda doporučuje například vložky do bot a jiné pomůcky,které vlastně způsobí to,že pacient sice chodí rovně,ale přes kyčle, Si uložení,dále přes kostrč je páteř vykloněna docházi ke zkolioze,tím pádem ke zúžení meziobratlových prostor,velkým bolestem v oblasti páteře a v neposlední řadě dochází k dalším nežádoucím kontraindikacím.

  Takže po srovnání dolních končetin příchází srovnání pánve do vodorovné polohy(v právém úhlu ke končetínám).Často se stává,že rozdílná délka končetin vysune pánev,a tím i křížovou kost.

  Vyšetřením,které následuje je třeba zjistit, zda není konec kostrče(srostlé klouby)vychýlen do některé ze stran a zda jeho ukončení není vykloněno do vnitř nebo ven.Toto dornovský terapeut jemnou technikou pozná a srovná ve většině případů.

  Další vyšetření se týká vyšetření páteře.Od kostrče až po první krční obratel.Toto vyšetření musí být provedeno s největší pečlivostí,kdy se skoumají i ty nejmenší odchylky od normální pozice,které mohou působit velké potíže pohybového aparátu,ale nejen to,ale také různé nemoci a problémy s funkcí vnitřních orgánů,jak je dále popsáno.

  Po té jsou vyšetřeny ostatní klouby včetně horních končetin a zarovnány do původní polohy.Na závěr je provedeno posílení pánevního dna, kdy dojde k lepšímu prokrvení orgánů zde uložených.

   

  Hlavní zásadou této metody je,že ošetření nesmí přesáhnout práh bolesti.To ovšem neznamená,že napravování obratlů probíhá vždy bez bolesti.Bolest je v podstatě přiměřená reflexní masáži,platí zde pravidlo,že pokud je pacientovi bolest natolik nepříjemná,že jí uhýbá je ošetření přerušeno.Předem,je třeba ošetřováného upozornit,že metoda je bolestivá,ale snesitelná.

 •  

 • Vlivy posunutí nebo vybočení páteřních obratlů na vnitřní orgány

  Páteř se skládá z 33-34 jednotlivých obratlů,které nám umožňují chodit vspřímeně a pohybovat se do všech směrů.

  V páteři se skrývá mnohem víc jak jsou obratle,mícha,meziobratlové plotýnky, ale také spinální nervy.Kde jsou skryté například i naše amoce.Neexistuje žádná organická příčina toho,že se mnohým lidem při ošetření páteře dělá nevolno.Při nápravě jednoho,či více páteřních obratlů dostávají pacienti záchvaty pláče,u jiných se vynořují vzpomínky z ranného dětství i jiné emocionální vedlejčí účinky.Z držení těla,které je podmíněno páteří,lze vyčíst,co se v člověku odehrává.Například již z dálky vidíte,že člověk prožívá smutek.Tento člověk zcela nevědomě svěsí ramena a někdy kráčí i ohnutý do předu.Někdo,kdo se právě dozvěděl dobrou zprávu,drží svou páteř v přirozené poloze,to znamená,že drží hlavu vzpřímeně a má svižnou chůzi.

  Mícha krytá páteří se sestává z nervových drah,které jsou v neustálém kontaktu s mozkem.Z tohoto systému vycházejí spinální nervy,které zásobují ten,,svůj“konkrétní orgán informacemi z mozku a naopak.Spinální nervy vycházejí vždy po stranách obratlovým otvorem a rozvětvují se do těla až na periferii.To znamená,že sahají do všech orgánů těla a zásobují jej.Předpokladem toho je,že příslušný obratlový otvor je dosti velký a nervy mají dostatek místa.

  Jsou-li obratle posunuté,může to znamenat,že obratlové otvory jsou zúžené na obou stranách.Jen nepatrné vysunutí jednoho z obratlů ,nebo křížové kosti ze zprávné polohy může nervy dráždit,nebo na ně i docela silně tlačit.Podráždění vede většinou ke chronickým obtížím(člověk má něco se žaludkem a pod),zatímco silná komprimace vyvolává například ischiatické bolesti.

  Také,,zpáteční cesta“od orgánu k mozku může být zablokována nesprávnou polohou obratle.Následkem toho bývá onemocnění tohoto orgánu,které musí být naléhavě léčeno,ale člověk o tom nic neví,protože bolest jako varovný signál se do mozku vůbec nedostane.

   

  Indikace

  -problémy s pohybovým aparátem

  -korektura kotníku (hlezení klouby),

  -křižokyčelního skloubení(vybočení pánve).

  -vyrotování pánve,

  -vyrotování kostrče,

  -vyrotování bederní L1-L5 a dolní hrudní páteře TH 12-TH8,horní hrudní páteře TH8-TH1,

  -vyrotování krční páteře C7-C2,atlasu C1,

  -čelisti

  -ramenního kloubu,

  -lokte,

  -zápěstí,

  -prsty(kladívkové prsty),vybočeného palce u nohy

  -nemoci vnitřních orgánů

  -diabetes,akne,astma,žaludek,střeva,slinivka,játra,ledviny,močový měchýř,pohlavní orgány atd.

  -skolióza

 • -neurolgické obtíže

 • Kontraindikace

  -případná nevolnost(obvyklá i u klasických masáží)

   

  Zákaz provádění Dornovy metody a chiroaxe

  -výrazná osteoporóza

  -záněty a rakovinotvotné metastázy v obratlích

  -po úrazech -pokud není prokázano

   rengenologickým vyšetřením vyléčení úrazu

  -při výhřezu plotýnky

 • -máte-li akutní zánět

 • -brzy po operacích a úrazech (zlomeninách)
 •