Magnetoterapie

 

K čemu pomáhá:

Bolestivé stavy pohybového systému

 

Nízké frekvence ovlivňující obecně všechny bolestivé stavy – při degenerativních, zánětlivých a poúrazových stavech. Neaplikovat u akutních bolestí břicha a akutních bolestí při podezření na infarkt myokardu - aby nedošlo k útlumu klinických projevů a ztížení včasné diagnostiky akutního onemocnění.

 

Medical program

 

Univerzální program s automaticky se měnící frekvencí od tlumících až po hojivé stimulační aplikace.

Cíl aplikací > Vhodný k aplikaci při dlouhodobých chronických onemocněních, kde je žádoucí jednak tlumit bolest a jednak stimulovat hojení a regeneraci. Vhodné k dlouhodobé udržovací léčbě po utlumení akutních projevů onemocnění. Např. kloubní degenerativní a zánětlivá onemocnění, ke zlepšení metabolické výměny ve tkáních u diabetu, chronické záněty tkání a orgánů.

 

Artrózy kloubů

 

K ovlivnění bolestivých stavů při degenerativních změnách kloubních tkání – kostí, chrupavek a vazů.

Cíl aplikací > Zmírnit bolest a podpořit hojivé regenerační pochody.

Přednostně aplikovat v akutním stadiu a po zklidnění potíží přejít na dlouhodobé aplikace medical programu.

Artrózy páteře

 

Jde o degenerativní změny obratlů a meziobratlových plotének s případných útlakem kořenových nervů.

Cíl aplikací > Mírnit bolest, uvolňovat svalové kontraktury a dosáhnout lepší pohyblivosti páteře.

Bolesti kloubů

 

Jde o bolesti kloubů a kloubního pouzdra při jejich morfologických změnách v důsledku degenerativních a zánětlivých procesů.

Cíl aplikací > Zmírnit bolest, tlumit zánětlivé projevy a vytvořit podmínky pro lepší regeneraci.

Bolesti páteře

 

Jde o bolesti páteře v důsledku degenerativních, zánětlivých procesů a také při nadměrné námaze, nezvyklé pohybové aktivitě a prochlazení.

Cíl aplikací > Zmírnit akutní bolest, působit spazmolyticky na svalové spazmy, dosáhnout lepší hybnosti a umožnit další pohybovou rehabilitaci a urychlit regeneraci.

 

Ischias

 

Jde o útlak kořenových nervů v oblasti bederní a křížové páteře s vystřelováním do dolních končetin s výraznou akutní bolestí a omezenou pohyblivostí. Často po prochlazení a fyzické zátěži při nefyziologické poloze.

Cíl aplikací > Útlumem bolesti ulevit a umožnit srovnání nefyziologického postavení páteře a tím pomoci odstranit útlak kořenových nervů.

 

» více informací

 

Útlak nervů

 

Jde o útlak kořenových nervů v oblasti bederní a křížové páteře s vystřelováním do končetin s výraznou bolestí a omezenou hybností. Na rozdíl od akutního stavu jde o trvalé potíže, které se přechodně zmírní nebo zhoršují. 
Bývají častým důsledkem degenerativních změn páteře. 

Cíl aplikací > Ulevovat od bolesti, umožnit další pohybovou rehabilitaci a podporovat regeneraci a udržovat dlouhodobě únosný stav.

Artritidy kloubů

 

Jde o zánětlivá kloubní onemocnění. Např. revmatoidní artritida, ale také artritidy při dalších onemocněních jako dna, lupénka apod. 

Cíl aplikací > Tlumit zánětlivé projevy a mírnit bolest. Ovlivněním cévního systému, zlepšením přísunu okysličené krve a živin a odváděním metabolitů vytvářet lepší podmínky pro hojení a regeneraci.

 

Artritidy páteře

 

Jde o zánětlivá onemocnění v oblasti páteře jednak při revmatoidním postižení, ale také při dalších onemocněních jako dna, lupénka apod. 

Cíl aplikací > Tlumit zánětlivé projevy, mírnit bolest a zlepšovat hybnost. Ovlivněním cévního systému, zlepšením přísunu okysličené krve a živin a odváděním metabolitů vytvářet lepší podmínky pro hojení a normální funkci.

 

Bechtěrev

 

Jde o specifické zánětlivé onemocnění páteře s poruchou imunity, které má dlouhodobý a postupně zhoršující se průběh. Vede k výraznému omezení hybnosti a je provázen výraznou bolestí. 

Cíl aplikací > Tlumit bolest a umožnit lepší pohybovou rehabilitaci. Mírnit zánětlivé projevy a brzdit progresy onemocnění.

Revmatismus

 

Jde o zánětlivé onemocnění kloubů, kloubních pouzder, ale i ostatních tkání s výraznou imunitní složkou. 

Cíl aplikací > Tlumit zánětlivé projevy a bolest. Vytvářet lepší metabolické podmínky pro hojení, regeneraci a normální funkci postižených tkání.

Endoprotézy

 

Jde o stavy, kde byl implantován umělý kloub nebo jiná náhrada poškozených tkání. Většinou jde o kovové a plastové materiály. Veškeré používané kovové materiály jsou vyráběny z nemagnetických kovů, a proto lze nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii u těchto stavů běžně používat. 

Cíl aplikací > Před a po implantaci protézy vytvářet lepší metabolické podmínky ve tkáních a tím zlepšit proces hojení, urychlit rekonvalescenci, tlumit bolest a pomáhat udržovat okolní tkáně v co nejlepším stavu a funkci.

 

Pooperační stav

 

Pooperační stavy vyžadují intenzivní rekonvalescenci, zvýšený metabolický obrat v poškozených tkáních, aby proces hojení probíhal rychle a bez komplikací. 

Cíl aplikací > Nízkofrekvenční pulzní magnetické pole rozšířením přívodního tepenného řečiště vytváří zvýšený přísun okysličené krve a tím i kyslíku a živin nezbytných pro hojení. Zároveň vyplavuje metabolity a škodliviny, 
které proces hojení zpomalují.

 

Zlomeniny

 

Aplikujeme při zlomeninách a poškozeních kostí a chrupavek co nejdříve po vzniku poškození a po chirurgickém ošetření. 

Cíl aplikací > Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie ovlivňuje nejen měkké tkáně, ale i kostní tkáň a chrupavku a výrazně podporuje a urychluje hojení, novotvorbu a obnovu poškozených tkání.

 

Karpální tunel

 

Jde o syndrom, kde dochází k útlaku nervověcévního svazku a šlach ohýbačů prstů v zúženém kanálu v oblasti zápěstí a z toho vyplývá celá řada neurologických a pohybových potíží a bolestivost. 

Cíl aplikací > Podpořit protiotokovým a protizánětlivým efektem uvolnění až odstranění útlaku a regeneraci poškozených tkání.

Tenisový loket

 

Jde o bolesti v kloubech loketních, tzv. epikondylitis nebo jinak tenisový loket, který vzniká při nadměrném jednostranném zatížení. 

Cíl aplikací > Tlumit bolest a podpořit proces hojení společně s ostatní chirurgickou a rehabilitační léčbou. Zánětlivá onemocnění šlach a úponů mají tendenci ke chronicitě a opakovaně se objevují při předčasném 
zatížení a nedostatečném doléčení a rekonvalescenci. Proto je vhodné magnetoterapii aplikovat i v klidovém stadiu preventivně.

Poamputační bolesti

 

Jde o potíže, které někdy vznikají po amputaci končetiny (fantomové bolesti), kdy jsou pociťované bolesti v již odstraněné končetině a v pahýlu. 

Cíl aplikací > Zmírnit bolestivé stavy a zvýšit šanci na odstranění těchto bolestivých pocitů.

Zánět prostaty

 

Benigní hypertrofie prostaty a zánět prostaty jsou častá onemocnění mužů, jejichž výskyt stoupá s věkem a začíná cca od 50 let. Zvětšení, otok a zánětlivé změny vedou ke ztíženému průtoku moče a tím k častému močení o malých porcích. Výrazně obtěžuje a je zvýšeným rizikovým faktorem i pro vznik maligního 
onemocnění prostaty. 

Cíl aplikací > Využít protiotokový a protizánětlivý efekt nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie k hojení a obnově normálních funkcí.

Ischémie končetin

 

Poškozením cév končetin (arteriosklerotické změny a jiné příčiny) dochází k nedostatečnému přívodu kyslíku a živin do pracujících svalů a tkání. Výsledkem je celá řada trofických změn, které mohou vyústit až k amputaci končetiny. 

Cíl aplikací > Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie dilatuje drobné kapiláry a prekapiláry a výrazně zlepšuje průtok okysličené krve celým řečištěm a tkáněmi. Tím vytváří lepší podmínky pro normální funkci.

Tinitus

 

Tinitus (ušní šelesty a pískoty). Příčinou onemocnění je dysfunkce části vnitřního ucha většinou na podkladě cévních ischemických změn.

Cíl aplikací > Cílem je pomocí magnetoterapie ovlivnit cévní systém a zlepšit přísun kyslíku a živin a pokusit se zachovat funkční vlásenkové buňky vnitřního ucha, což vede k úpravě funkčních patologických projevů, a minimalizovat další trvalá poškození.

Diabetická noha

 

V důsledku diabetu se vyvíjí diabetická neuropatie a mikroangiopatie poškození drobných přívodních cév a výrazné zhoršení podmínek pro kvalitní zásobení tkání kyslíkem a živinami. Dochází k hromadění kyselých 
metabolitů ve tkáních a dalšímu zhoršování stavu. Výsledkem jsou trofické změny ve tkáních vedoucí až k bércovým vředům a amputacím.

Cíl aplikací > Tlumit bolest a zlepšit cirkulační poměry ve tkáních. Podporou cévního průtoku – dilatací cév – dosahujeme zvýšeného přísunu kyslíku a živin a vyplavujeme nahromaděné kyselé metabolity. Tím zvyšujeme 
šanci končetiny na záchranu a zmírňujeme druhotné důsledky diabetu na cévní systém.

» více informací

Bércový vřed

 

Jde o rozpad povrchových tkání končetiny v důsledku cévních změn dolních končetin. 

Cíl aplikací > Podpořit hojivé regenerační procesy a vytvořit co nejlepší podmínky pro zhojení defektu a zlepšení životaschopnosti ohrožených tkání.

Mozková dysfunkce

 

Lehká mozková dysfunkce u dětí – je postižení centrálního nervového systému dítěte během nitroděložního života, vlivem porodního traumatu, ischémií a celou řadou dalších vlivů. Z rozsahu poškození vyplývá i široká škála patologických projevů – od poruch hybnosti přes poruchy soustředění, učení aj. Základem léčby je cílená dlouhodobá rehabilitace. Mozková dysfunkce u dospělého je většinou v souvislosti z nedostatečným cévním zásobením mozku a degenerativními změnami v důsledku ischémie a autoimunních, toxických a dalších změn. 

Cíl aplikací > Pulzní magnetoterapie je vhodnou fyziatrickou léčební metodou, vedoucí k úpravě svalového tonu, k zlepšení a urychlení reparace. V odborné literatuře jsou popsány pozoruhodné efekty i u těžkých 
stavů postižení pohybového aparátu u dětí. U dospělých mají aplikace nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie za cíl zlepšit přísun okysličené krve a živin a tak vytvořit lepší podmínky pro zachování mozkových funkcí.

Polyneuropatie

 

Polyneuropatie tvoří různorodou skupinu poruch periferních nervů. Jde většinou o vícečetné systémové postižení, které vzniká působením různých vnitřních i zevních vlivů (zánětlivé, metabolické, imunopatogenní, toxické, vitamínové a nutriční nedostatečnosti, degenerativní aj.). Základní projevy jsou brnění, pálení, bolesti, snížená citlivost, nejistota při chůzi, svalová slabost, bolesti a křeče svalů a řada dalších příznaků. 

Cíl aplikací > Magnetoterapie je optimální podpůrnou léčbou u všech typů polyneuropatie. Modifikuje imunitní systém a reakce, působí protizánětlivě, tlumí bolest, zlepšuje stav prokrvení a metabolický obrat ve tkáních, 
zlepšuje okysličení tkání a podporuje jejich regeneraci

 

Parodontóza

 

Zánět parodontu – je chronické zánětlivé poškození vazivového a kostního závěsného aparátu zubů. Prvním nejčastějším projevem je otok a zarudnutí dásní, krvácení, bolestivost při čištění, zápach z úst. 

Cíl aplikací > Aktivizací tkání po NPMP dojde k výraznému zlepšení přísunu okysličené krve do postižených dásní a k podpoře hojivých pochodů, k likvidaci otoků, k protizánětlivému efektu a útlumu bolesti. Vhodně 
doplňuje komplexní stomatologickou léčbu.

Svalová únava

 

Únava svalů po tréninku, po těžké fyzické práci a při stavech vyčerpanosti. 

Cíl aplikací > Zmírnit bolest a vytvořit metabolické podmínky pro urychlení regenerace svalů.

 

Regenerace

 

Regenerace po fyzické práci a sportu a cílená příprava před dalším sportovním výkonem. 

Cíl aplikací > Zlepšením přísunu okysličené krve, živin a odstraněním kyselých metabolitů urychlit proces regenerace a obnovy energetických zásob ve svalu. Tím pomoci vytvořit optimální podmínky pro další fyzický 
výkon.

 

Před masáží

 

20minutová příprava před masáží a použitím manipulačních technik. 

Cíl aplikací > Dosáhnout lepšího prokrvení tkání, vyplavení metabolitů, uvolnění svalových spazmů a kontraktur a optimálně připravit na masáž, která celkový efekt výrazně zvýší a posílí.

 

Relaxace

 

Aplikace u osob, kde je žádoucí dosáhnout intenzivní relaxace. U osob po zvýšené fyzické a psychické zátěži a stavech psychického napětí. 

Cíl aplikací > Dosáhnout zklidnění a celkové relaxace oběhového a nervového systému.

 

 Kontraindikace magnetoterapie

 

 

ABSOLUTNÍ KONTRAINDIKACE

 

Používání kardiostimulátoru, podpůrného sluchového zařízení a jiných citlivých elektronických zařízení, které není možno sejmout. Pulzní magnetické pole by mohlo způsobit poruchu jejich funkce.

Krvácení jakéhokoli původu. NPMP zvyšuje prokrvení tkáně a krvácení by se mohlo zvýšit. Začněte magnetoterapii aplikovat až ve fázi rekonvalescence, dle postižení za 3 dny až týden po krvácení.

Těhotenství. Přestože nejsou známy zprávy o negativním působení magnetických polí, je nutná předběžná opatrnost.

Nádorová onemocnění (dle zvážení lékaře). NPMP o nízké indukci a frekvenci není samo o sobě schopno vyvolat zhoubné bujení, naopak svým blahodárným vlivem na imunitní systém organismu působí preventivně proti jeho vzniku. Zvýšením prokrvení tkáně by však mohlo u již existujících nádorů podpořit jejich metabolismus. V zahraničí sice existuje několik odborných pracovišť, která naopak s úspěchem používají magnetoterapii specifického charakteru v jejich léčbě, ale v našich podmínkách je podle platných doporučení použití NPMP v těchto případech zcela kontraindikováno.

Bolesti neznámého původu. Vždy nejdříve vyhledejte lékaře, aby určil příčinu Vašich problémů.

Akutní tuberkulóza.

Infekční či mykotické (plísňové) choroby.

Při hematologických onemocněních (onemocnění krve).

 

RELATIVNÍ KONTRAINDIKACE

 

Menstruace (možno používat mimo oblast pánve). Dva dny před a dva dny po menstruaci (individuální). Aplikujeme-li však magnetoterapii mimo zmíněné období, jsou bolesti během menstruace mírnější. V době menstruace samozřejmě je možno aplikovat mimo bederní oblast.

Zvýšená funkce endokrinních žláz (žláz s vnitřní sekrecí – nadledviny, štítná žláza, hypofýza apod.). Po konzultaci s lékařem je možno NPMP aplikovat mimo oblast těchto žláz.

Záchvatovitá neurologická onemocnění jako epilepsie apod. – neaplikovat na oblast hlavy

Extrémně nízký krevní tlak (hypotenzi). NPMP má vazodilatační účinky, tzn. způsobuje rozšíření cév, což může vyvolat pokles krevního tlaku. Tyto příznaky však během několika expozic odeznějí. Začínejte aplikovat magnetoterapii pozvolna podle uvedených doporučení a pokud možno pod dohledem třetí osoby.

Nekompenzovaný dětský diabetes. Je možno magnetoterapii používat po zvládnutí příznaků diabetu příslušnou léčbou a po konzultaci s lékařem. V případech, kdy je zachována alespoň částečná funkce slinivky břišní, může její pravidelné používání napomoci zlepšit zdravotní stav.

 

Stručný popis jednotlivých efektů magnetoterapie Biomag.

Protibolestivý (analgetický) efekt – NPMP díky indukci podmiňuje vznik proudu v nervových vláknech, které působí blokování průchodu bolestivých počitků z místa bolesti přes míchu do mozkových center, a v důsledku tohoto a některých dalších mechanizmů (zvýšenou tvorbou endorfinů, potlačením zánětu a otoku, myorelaxací) dochází k potlačení bolesti. Zvýšené vyplavování endorfinů a regulace přesunu kalciových iontů přes buněčnou membránu se taktéž podílí na vasodilataci, analgetickém efektu a zklidnění. Po aplikaci NPMP byla prokázána zvýšená aktivita laktát-dehydrogenázy v exponovaném svalstvu. (podmiňuje odbourávání kyseliny mléčné, která provokuje nervové receptory a způsobuje bolest). Zvlášť dobré protibolestivé působení prokázaly přístroje Biomag® u bolestivých radikulárních (kořenových) a pseudoradikulárních syndromů (ischias, útlaky nervů z různých příčin). Protibolestivý efekt je základním účinkem, pro který je magnetoterapie u většiny osob používána. Široké využití je u celé řady degenerativních onemocnění pohybového aparátu, poúrazových a pooperačních stavů. 

Myorelaxační efekt (uvolňující křeče/smazmy) – uvolnění kosterního svalstva. Působením NPMP se urychluje odplavování kyselých metabolitů (zlepšenou perfuzí, zvýšenou aktivitou laktátdehydrogenázy) způsobujících bolestivé dráždění ve svalech a v místech chronického zánětu. Tím se tlumí bolesti a 
povolují bolestivé svalové spazmy (kontraktury). Dále bylo prokázáno výrazné zpomalení nervového vedení na dolních končetinách u sportovců – tento děj se rovněž podílí na myorelaxaci (uvolnění svalů). Myorelaxační účinek přístrojů řady Biomag® na zádové svalstvo (paravertebrální příčně pruhované svalstvo 
obepínajících páteř) zmírňuje řadu potíží jako např. – ztuhlou krční páteř, bolesti hlavy, závratě, nedoslýchavost, omezenou pohyblivost, bolesti vystřelující do končetin apod. Myorelaxační efekt na hladkou svalovinu působí úlevu při kolikách a relaxace kosterního svalstva je nezbytnou podmínkou při léčbě všech bolestivých stavů pohybového aparátu.

Protiedémový (protiotokový) efekt - zrychlení látkové výměny po aplikaci NPMP umožní rychlejší vstřebávání otoků a v dané oblasti dochází zároveň k výraznému protizánětlivému a protibolestivému působení. Aplikátory přístroje Biomag® umístíme nad postiženou oblast (např. při podvrtnutí kotníku) a 
po opakovaných 30- až 45minutových stimulacích 3x denně lze dosáhnout výrazného ústupu otoků a bolesti. Protiotokový a protizánětlivý efekt je dobře využitelný u katarů horních cest dýchacích, zánětech dutin, zánětech dásní, u alergických rým apod. 

Vasodilatace (zlepšení prokrvení) - NPMP ovlivňuje polarizaci červených krvinek kladným nábojem. Působí proti tzv. penízkovatění erytrocytů, působí jejich opětovné rozptýlení a tím zvětšuje plochu schopnou vázat kyslík. Krev, která prošla vytvořeným magnetickým polem, vykazuje větší schopnost vázat kyslík (lépe se okysličovat). Polarizace krvinek ovlivňuje svalový tonus cév, tepen a vlásečnic – dojde k jejich rozšíření (vasodilataci) a tím k dokonalému zásobení tkání okysličenou krví a živinami a k rychlejšímu odvodu toxických látek mimo buňky. Významně se zvyšuje parciální tlak kyslíku. NPMP pozitivně ovlivňuje plasticitu krvinek. Pružnější krvinky se lépe přizpůsobují „překážkám“ v cévním řečišti. Vlivem NPMP se zároveň snižuje riziko tvorby krevních sraženin (trombů). Při působení NPMP dochází k aktivaci parasympatiku a k efluxu Ca2+ iontů, což vede k povolení svaloviny cév (zejména prekapilárních svěračů) a k následné vasodilataci. To vše má vliv na harmonizaci srdeční činnosti, oběhu a krevní tlak. NPMP se osvědčuje u lehkých forem ischemické choroby srdeční a ischemické choroby dolních i horních končetin, u nehojících se bércových vředů a všech poruch prokrvení. Nedochází k rekanalizaci již uzavřených cév, ale značně se rozšiřuje kolaterální řečiště v kůži a ve svalové tkáni. Vasodilatační účinek je žádoucí u všech postižení cévního systému, kde je ztížen průtok okysličené krve - tj. u ischemických potíží končetin, srdce, mozku. 
Tedy všude, kde zvýšené zásobení kyslíkem pomáhá hojit a zlepšovat funkci tkání a orgánů a zároveň působí protizánětlivě. 

Detoxikační efekt (čistící) - ovlivnění intenzity látkové výměny - NPMP (nízkofrekvenční pulzní magnetické pole) prostupuje rovnoměrně exponovanou tkání, tzn. každou buňkou, a indukuje zde slabé elektrické proudy. Dochází tak ke změnám povrchových potenciálů buněk, ke změnám propustnosti 
buněčných membrán, k zvýšení prokrvení, okysličení, zásobení živinami a lepšímu odvádění metabolických zplodin z exponovaných tkání - což je základní předpoklad každého ozdravného procesu. Intenzivnější látková výměna, odsun a detoxikace zplodin jsou začátkem všech hojivých a regeneračních pochodů. Např. expozice oblasti jater přístrojem Biomag® stimuluje jaterní činnost a urychluje a zefektivňuje detoxikační 
pochody v celém organizmu. Lokálních efektů dosáhneme přiložením aplikátoru na problémovou oblast – sval, kloub, páteř apod. Použitím malého aplikátoru dosáhneme zásluhou vyšší indukce silnějšího lokálního účinku, při použití aplikátoru s větší aplikační plochou dosáhneme i přes nižší indukci celotělově většího pozitivního metabolického účinku. Tento účinek se pozitivně projeví u celé řady onemocnění a stavů. 
Např: u metabolických nemocí jako diabetes a dna, u regenerace tkání po prodělaných infekcích – zánět jater, mononukleóza, toxické poškození tkání. Ale také u ekzému a jiných alergií. 

Urychlení hojení a regenerace - je prokázáno pro kosti i pro měkké tkáně a je vysvětlováno nespecifickým podrážděním cytoplazmatické membrány, kde dochází k aktivaci metabolického řetězce, jehož klíčovým bodem je změna poměru cAMP/cGMP a dále zvýšená aktivace osteoklastů v případě hojení kostí. NPMP výrazně urychluje hojení, aktivuje tvorbu nové tkáně (rychlá stavba kostní tkáně a zavápnění) a vede k zvýšení citlivosti na parathormon. Nízkofrekvenční pulzní magnetické pole je proto využíváno k urychlení hojení zlomenin, hojení pseudoartróz (pakloubů), k zpevnění uvolněných a bolestivých endoprotéz. Pod vlivem NPMP stoupá hladina proteoglykanů v chrupavce až o 22 % (dle Chvojky), což umožňuje hojení a regeneraci chrupavky, která je jinak ovlivnitelná pouze těžko a v omezené míře. Zrychlení hojení bylo prokázáno nejen u kostí, ale rovněž u měkkých tkání. Přístroje řady Biomag® pozitivně ovlivňují jak záněty sterilní (revmatická onemocnění), tak záněty mikrobiální a jejich hojení. Indukují zvýšenou fagocytární aktivitu, včetně produkce superoxidu, který potlačuje mikrobiální flóru, ale může být zároveň zdrojem přechodného zhoršení stavu revmatiků v průběhu prvních aplikací. Následná aktivace superoxiddismutázy vede ke zklidnění a nástupu hojivých změn. Zvlášť dobré výsledky jsou dosahovány u radikulárních (kořenových) a pseudoradikulárních syndromů (ischias, útlaky nervů z různých příčin). Hojivý, regenerační efekt je souhrnem dalších dílčích efektů a podporuje přirozenou schopnost organizmu hojit a regenerovat.

Biologické změny ve tkáních vznikající působením nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole je možno kladně využít u celé řady zdravotních potíží.  Účinky je možno shrnout do šesti základních léčebných skupin a efektů:

·         protibolestivý (analgetický)

·         myorelaxační (uvolňující spazmy)

·         protiotokový (protiedémový)

·         vasodilatační (rozšiřující krevní řečiště)

·         detoxikační (odbourávání škodlivin) a urychlující látkovou výměnu

·         hojivý a regenerační, protizánětlivý, protirevmatický